Assan Panel’ de Sürdürülebilirlik

Assan Panel’ de Sürdürülebilirlik

Doğal kaynakların tükenme tehlikesinde olması, iklim değişikliği ve artan çevre sorunları, özellikle son 20 yılda sanayileşmenin de kapsamı ve etkinliğinin ivme kazanmasıyla ön plana çıkmış, sürdürülebilirlik alanının önemini ortaya koymuştur. Küresel ölçekte hem üreticilerin hem de bireylerin dikkatini çeken bu kavram, artık sadece bilim insanlarının değil, tüm dünyanın gündeminde yer almaktadır. 21. yüzyılda salt üretim ve kar odaklı bir anlayıştan söz etmek mümkün olmamakla birlikte hem yaşadığımız çevreye karşı sorumluluklarımız hem de gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma hedefimiz en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Assan Panel’ in sürdürülebilirlik anlayışı, çatısı altında faaliyet gösterdiği Kibar Holding’in de imzacısı olduğu United Nations Global Compact kapsamında şekillenmekte, sürdürülebilirliği sadece çevre değil toplumsal ve ekonomik boyutuyla da ele almaktadır. Global Compact 160’ı aşkın ülkede yaklaşık 10 bin şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesiyle dünyanın en büyük ve en prestijli kurumsal sürdürülebilirlik insiyatifi olarak çalışmalarını sürdürmekte, belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma amacı çerçevesinde gayretlerini devam ettirmekte ve paydaşlarını teşvik etmektedir. Kibar Holding, söz konusu 17 kalkınma amacından; açlığa son, sağlıklı bireyler, yoksulluğa son, nitelikli eğitim, sorumlu tüketim ve üretim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, iklim eylemi, barış, adalet ve güçlü kurumlar olmak üzere 12 bileşene doğrudan katkı sağlamaktadır. Yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, en güncel yönetmeliklere göre sürekli geliştirilen üretim yöntemleri, daha temiz üretim için çevreye saygılı inovatif araçların tesislere entegre edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, çalışan mutluluğunu merkeze koyan yönetim anlayışı, paydaşlarla ilişkiler gibi pek çok alan Kibar Holding ve grup şirketlerinin sürdürülebilirlik uygulamaları arasında yer almaktadır.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde, dünya genelinde yaşanan teknolojik gelişmelerin de etkisiyle sürdürülebilir binaların hayata geçirilmesi yaygınlaşmıştır. Çevre dostu, yüksek performanslı binaların yanı sıra akıllı binalar, yeşil binalar, pasif binalar ve karbon sıfır binalar gibi pek çok kavram hayatımıza girmiştir. Bu binaların yapımında kullanılacak her bir ürünün hem üretim aşamasında sürdürülebilir yöntemlerle vücut bulması hem de montajı yapılan binanın sürdürülebilirlik hedefine katkıda bulunması gerekmektedir. İşte tam bu noktada Assan Panel çevreye daha az zarar veren, ekosisteme saygılı, maksimum enerji verimliliği vadeden, en etkin yöntemlerle geliştirilen ürünlerini sektörün kullanımına sunmaktadır.

Assan Panel olarak ürün gamımızdaki taşyünü ve PIR sandviç panellerimizin ısı yalıtımı ve yangın dayanımı özelliğinin olması, polikarbonat ışıklık ürünlerimizin kullanıldığı binada gün ışığından maksimum derecede yararlanılmasını sağlaması, solar sistemlere uyumlu ve montajını kolaylaştıran solar kepli panelimiz ile sürdürülebilir yeşil binaların inşa edilmesine katkı sağlamaktayız. Öte yandan uluslararası ve ulusal güvenlik sertifikalarımızla faaliyetlerimizi sürdürmekte, ISO 14001 Çevre Yönetimi, ISO 9001 sertifikalarının yanı sıra ürünlerimizi global arenada yangın güvenliği için FM Approvals, LPCB, Gost- R ve ürünlerimizin insan sağlığına zarar vermediğini belgeleyen UL Greenguard Gold sertifikalarına sahibiz. Bu sertifikaların güncellenmesi, yenilerinin alınması gibi süreçleri titizlikle yürütmekteyiz.

Assan Panel olarak, Kibar Holding’in izinde sürdürülebilirlik çalışmalarımıza her zaman devam etmekteyiz. Amacımız, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı bir plan dahilinde yerine getirip mevcut çalışmalarımızın etkisini artırmak, tüm süreçlerimizin sürdürülebilirlik ilkelerine uyumlu halde ilerlemesini sağlamak ve sektörde bu alanda da öncü rol üstlenerek tüm üreticileri teşvik etmektir.