increasefont decreasefont

SBI

İçerik
Sandviç paneller mümkün olduğunca kullanıma hazır halleriyle deneye tabi tutulmalıdır. Bu şekilde deneye tabi tutma, montajı bitmiş bir sistemin, örneğin yapıya montajı tamamlanmış bir panel takımının üzerinde, mamulle birlikte kaplamalarını, fabrikada uygulanmış contaları, standart birleşim yerlerini, binaya yerleştirilecek şekilde birleşim yeri levhalarını ve deneye uygun bir sabitleme yöntemini de içerecek şekilde sistem performansının değerlendirilmesi anlamına gelir. Yangına Tepki: Mamulün yangina tepki sınıfı EN 13501-1’e göre tayin edilmelidir.Yangına tepki deneyleri için gerekli deney düzeneği tasarlanan sınıfa uygun şekilde aşağıda belirtilenlerle uyumlu olmalıdır:

- EN ISO 1182,
- EN ISO 1716, Madde C.4’te belirtilen yapıştırıcıların tayinini de içerecek şekilde,
- EN 13823 ve EN ISO 11925-2, Madde C.1’de belirtilen mineral katkılarla birlikte.

Standardlar
EN 13823, EN ISO 11925-2 ve EN 13501-1